€ 480000Projectgrond/Bouwgrond te Zandhoven voor kantoor (of woonfunctie)

Projectgrond/bouwgrond voor bouwen kantoor (indien gewenst ook woonfunctie toegelaten). Bestemming kantoor, waaronder bijvoorbeeld coworking offices, met bouwhoogte van 7 meter (nokhoogte van 11 meter) en bouwdiepte van maximum 13,10 meter en minimum 8 meter binnen de zone B, zoals aangeduid op het plan, dewelke 5 bouwlagen zou kunnen vertegenwoordigen. Dit geeft mogelijkheid van 1.130m² kantoor en 250m² archief. Footprint gelijkvloerse bebouwbare oppervlakte: 250 m2. Tevens zone voor ruime parking voorzien. Grondoppervlakte 1.901 m2. Concreet project dient afgetoetst te worden bij de gemeente, zonder verantwoordelijkheid dienaangaande van de verkoper, noch van de instrumenterende notaris. Gelegen op de hoek van de Langestraat en de Zandbeekstraat. Perceel ligt ter hoogte van Langestraat 175. Gelegen langsheen gewestweg N14, welke E34 en E313 met elkaar verbindt. Op 800 m afrit 20 “Zoersel” van E34 – op 4 km afrit 19 “Massenhoven” van E313. Vanuit oogpunt mobiliteit en vermijden van dagelijks fileleed richting Antwerpen, uitzonderlijke locatie voor satellietkantoren of bedrijvencentrum. Bushalte op 250 m. Zie info in verkavelingsakte en -vergunning, alsook de bouwvoorschriften bij de ‘belangrijke documenten van het goed’ of ‘documenten en bijlagen’. LET OP: GEEN opschortende voorwaarde tot het bekomen van een krediet van toepassing ! Gelieve bij uw bank te informeren alvorens u deelneemt aan de biedingen !

https://www.biddit.be/nl/catalog/detail/212041


Adres
langestraat 175
Stad
Zandhoven
Postcode
2240
Prijs
€ 480,000
Type
Gronden
Oppervlakte
1901
Slaapkamers
N/A
Badkamers
N/A
The field is required.
The field is required.
The field is required.