Onroerende goederen

Onroerende goederen

De aankoop van een onroerend goed is een belangrijke stap in het leven. Alvorens een verkoopsovereenkomst te sluiten kan het raadzaam zijn om contact op te nemen met een notaris. De notaris kan U bijstaan met allerhande juridische vragen en kan U wijzen op bepaalde juridische en fiscale gevolgen van een aankoop. Zo voorziet de fiscus in een aantal belastingsvoordelen bij de aankoop van een onroerend goed. Vraag zeker na of U van een van deze voordelen kan genieten.

Ook bij de verkoop van een onroerend goed is het aan te raden om contact op te nemen met een notaris. De notaris zal U er op wijzen welke attesten moeten worden opgevraagd bij een verkoop en of er eventueel ook kan genoten worden van fiscale gunstmaatregelen.

Voor de aankoop van een woning wordt doorgaans ook een krediet aangegaan bij de bank. Voor het vestigen van een hypotheek is een notariële akte noodzakelijk. Soms volstaat een volmacht tot hypothekeren ook. Dit is aanzienlijk goedkoper voor de consument.