Erfrecht

Erfrecht

Een overlijden in de naaste omgeving brengt helaas ook heel wat papierwerk met zich mee voor de erfgenamen. Zo moet er binnen de 4 maand na het overlijden een aangifte van nalatenschap worden ingediend bij de Vlaamse Belastingsdienst. De notaris kan U helpen met het invullen van deze aangifte en u bijstaan met alle vragen omtrent de regeling van de nalatenschap.

Wie erft, zal in de meeste gevallen erfbelastingen moeten betalen. Deze kunnen in sommige gevallen hoog oplopen. Daarom kan het in sommige gevallen aangewezen zijn om op voorhand langs te gaan bij de notaris om alles goed te regelen. Dit kan heel wat besparen op de later te betalen erfbelastingen. Zo kan het in sommige gevallen aangewezen zijn een huwelijkscontract op te stellen/te wijzigen. In andere gevallen kan het aangewezen zijn om vooraf een deel van Uw vermogen te schenken. De notaris zal zoeken naar de meest geschikte oplossing voor uw specifieke situatie.